תנאים לבדיקת זכאות להחזר כספי לאחר 90 יום שימוש

על מנת לבדוק זכאות לזיכוי לאחר שימוש ממושך תקופתי ועיקבי של 90 יום מקבלת המוצר יש לצרף :
,תמונת תהליך כל שבוע מקבלת המוצר, ועד לשבוע האחרון של ה 90 יום 
,יש להוסיף תאריך לכל תמונה כאשר היא צולמה
יש לצרף את כל התמונות המבוקשות ביומן "אקסל" או יומן בכתב עם תיעוד עבור כל תאריך בו .בוצע השימוש עבור הטיפול שבוצע באזור הרצוי
לאחר מכן, יש לצרף כמו כן תמונות להשוואה באיזורים בהן בוצעו הטיפולים המציגים את השבוע הראשון והשבוע האחרון של השימוש במכשיר יחד עם תאריכים.
יש לשלוח את כל הקבצים מסודרים לכתובת המייל שלנו ולאחר בדיקה מעמיקה של הקבצים אנו נעדכן בהתאם את הזכאות לקבלת ההחזר הכספי לאחר 90 יום